CDM

CERTENT DISCLOSURE MANAGEMENT

פתרון לדיווח כספי

מערכת CDM תומכת בעריכה והפקת דוחות כספיים וניהוליים בהתאם לנהלי ותקני דיווח שונים המקובלים בעולם תוך ייעול ושיפור כל אותם תהליכים ידניים הכרוכים בעריכת והפקת הדוחות - וזאת באמצעות מיכון (אוטומציה) של התהליכים. המערכת מאפשרת לייצר חוברות דיווח ואינפורמציה ממחלקות שונות והפצת המידע לגורמים שונים בארגון ומחוצה לו, במגוון רחב של פורמטים הנדרשים על ידי גופי רגולציה ופיקוח בארץ ובעולם - לרבות XBRL , EDGAR ועוד.

למידע נוסףSarbanes Oxley) SOX)

שירותים בתחום הדיווח הכספי

Yael Tulip (טוליפ מערכות מידע) מעסיקה רואי חשבון מנוסים בעלי ידע מקיף והכרות מעמיקה עם האספקטים השונים שבחקיקה על מנת לסייע לחברות הנדרשות לכך לעמוד בדרישות ה- SOX בכל הנוגע לבקרה על התהליכים הארגוניים והפיננסיים. בין שירותנו: תיעוד, טסטים, הערכת סיכונים וניתוח הפרדת ישויות (SOD).

למידע נוסףשירותי תהליכים אסטרטגים

בתחום האפליקציות ומערכות המידע

Yael Tulip (טוליפ מערכות מידע) מנתחת תהליכים, שהוגדרו על ידי הארגון כבעייתיים ומאתגרים מכל ההיבטים (פונקציונאלי, ארגוני, מחשובי, בקרתי), מוצאת פתרונות אפשריים ומיישמת אותם.

תהליך עבודתה של Yael Tulip כרוך בהכרת הארגון, הגדרת הפרמטרים הנחוצים להשגת מטרותיו, בניית תכנית להשגת היעדים, בקרת תכנית העבודה ויישומה בשיתוף הפונקציות המתאימות בארגון.

יישום תכנית העבודה כולל: הטמעת/שיפור תהליכי העבודה, כתיבת נהלים, הדרכת משתמשים על שיטות העבודה שהוגדרו, שינויי תוכנה והטמעת כלים מתקדמים.

למידע נוסףהטמעת מערכות ERP

פתרונות בתחום האפליקציות ומערכות המידע

שירותי הייעוץ של Yael Tulip בבחירת מערכת ERP כוללים:

 • הגדרת צרכי הארגון ומטרותיו בתחום מערכות המידע בשיתוף הגורמים הארגוניים המתאימים
 • ניתוח ומיפוי תהליכים ארגוניים: למידת יעדי הארגון והתהליכים התומכים בהשגת היעדים
 • אפיון צרכים של משתמשי המערכת
 • אפיון מערכת נדרשת: הכנת מפרט דרישות כולל (RFP)
 • מיפוי הפתרונות הרלבנטיים הקיימים בשוק
 • ניתוח השוואתי של הפתרונות הנבחנים ביחס לצורכי הארגון
 • ניתוח הצעות מחיר מספקים ואינטגרטורים שונים
 • ניהול סיכונים
 • סיוע בניהול משא ומתן עם ספקים
 • בחירת מערכת המידע האופטימאלית למימוש צרכי הארגון
 • גיבוש אופן ההתקשרות עם הספק
 • סיוע בבניית תקציב כולל לפרויקט ה-ERP על שלביו השונים


למידע נוסףXBRL

פתרון בתחום הדיווח הכספי

הטמעת XBRL: ייעוץ מקצה לקצה וליווי מכלול הפעילויות שהישות המדווחת או הבנק נדרשים לעשות על מנת לאמץ את תקן XBRL בדיווח מול הרגולטור, ביניהם: בחינת צרכים/אפיון, שיטות עבודה, בחינת פתרונות, הטמעת פתרון נבחר ואינטגרציה עם מערכות המידע הקיימות. בתום שלבי הייעוץ וההטמעה מתקבל תוצר סופי של קבצי דיווח XBRL בדוקים ותקינים בהתאם לכלל דרישות בנק ישראל.

אנליזה: הדיווח על פי תקן XBRL (בפרט לפי מודל DPM) מגלם הזדמנויות משמעותיות בידי הישות המדווחת בכל הקשור ב- Data mining (תחקור נתונים) כגון מודלים אנליטיים, השוואת נתוני שוק ונתונים תחרותיים, שדרוג דוחות קיימים וכתיבת דוחות חדשים על בסיס המודל. למעשה, דיווח XBRL יכול לשמש את הישויות המדווחות לצרכים פנימיים לצורך אנליזות במודל דיווח מתקדם וגלובלי.

לנו בקבוצת יעל הבנה מעמיקה של מודל הדיווח, המאפשר מיצוי מלא של הפוטנציאל הגלום בכל הקשור לניתוח הנתונים המדווחים.

למידע נוסףמערכת פריוריטי ERP

פתרון בתחום מערכות המידע והאפליקציות

פריוריטי הינה מערכת ה- ERP המובילה בישראל.
ל- Yael Tulip מאות פרויקטים מוצלחים של תוכנת פריוריטי על מגוון גרסותיה. החברה מבצעת יישומים במגוון וורטיקלים: הייטק, היסעים, מסחרי, תעשיה, קבלנים ועוד. אופן העבודה נעשה במתודולוגיה מובנית עם תוכנית עבודה, אבני דרך והגדרת מדדי הצלחה ברורים. ל- Yael Tulip מומחיות ובידול בפרויקטים גלובליים, רב-חברתיים הכוללים Roll out מחברת האם לחברות הבנות והיבטי לוקליזציה, כולל התייחסות לבקרות ומדדי התייעלות.

למידע נוסףKontroller

פתרון לדיווח כספי

פתרון מקיף לאיחוד דוחות פיננסיים, המאפשר דיווח וניתוח מידע פיננסי בצורה פשוטה ובהירה. Kontroller משמש ככלי בקרה, ניתוח, תחקור ודיווח כספי ומשפר באופן משמעותי את זמינות המידע הפיננסי, מיועד לחברות המאחדות מגוון חברות בנות: ציבוריות, פרטיות, מקומיות או גלובליות ומשמש את מחלקת הכספים והנהלת הארגון.

למידע נוסףJedox

פתרון בתחום תכנון תקציב, תזרים מזומנים ותמחיר

Jedox הוא פתרון מוביל בתחום התכנון הפיננסי, המאפשר למכן את תהליכי התקציב, הגזברות וניתוח הרווחיות.Jedox מאפשר משיכת נתונים מהמערכת התפעולית, דיווח ידני של יעדים, יישום לוגיקות עסקיות (כגון העמסת עלויות) ובניית דוחות דינמיים באמצעות יכולות BI מובנות.
יכולות אלו מובילות לקיצור לוחות זמנים, הפחתת הסיכון לטעויות, והתמקדות בניתוח המידע הפיננסי במקום בהכנתו.
כמו כן, הפתרון מאפשר תכנון אינטגרטיבי, המשלב מחלקות נוספות בארגון, מעבר למחלקה הפיננסית, כגון: תכנון וחיזוי מכירות, ניהול פרויקטים ותמריצי עובדים.

למידע נוסףSSX - Spreadsheet Server

פתרון לאוטומציה של דיווח כספי תקופתי, איחוד דוחות, הפצה, תקציב, תזרים, כרטסת (ספרי עזר) וגיול חובות


SSX הוא כלי תפעולי אקסלי לבניית/תחזוקת דוחות חיים ישירות מבסיס הנתונים של כמעט כל מערכת ERP מוכרת.
לSSX מעל 250,000 משתמשים חשבים במעל 5,000 ארגונים בכל העולם. בארץ כ-100 ארגונים.
SSX ​מציג נתונים כספיים בגיליון אקסל ומאפשר לבנות במהירות דוחות דינמיים ובכך לקצר באופן משמעותי את זמני סגירת התקופה ע"י:

 • יצירת דוחות On-Line באקסל שמשתנים בזמן אמת עם עדכון מערכת ה-ERP
 • חיסול התהליך הידני של הפקת דוחות ב-ERP, טעינתם לאקסל, הוספת חישובים, העמסות ומניפולציות וחזרה על תהליך זה מספר פעמים
 • ביצוע Drill Down לטרנזאקציות ה-ERP ישירות מתוך ה- Excel לספר העזר
 • בניית דוחות סטטוטוריים (בורסה והנהלה) ב-Word​
 • הפצה ארגונית אוטומטית של הדוחות באקסל
  לצורך תחילת עבודה נדרש יום הדרכה.

למידע נוסף


BX - Budget Accelerator
פתרון בתחום תכנון תקציב ובקרה

BX הוא כלי לתכנון תקציב המבוסס אקסל, המייעל את תהליך תכנון ובנית התקציב הארגוני והבקרה ומבטיח עדכניות, דיוק ושלמות התקציב.

יתרונות:

 • יישום מהיר ופשוט
 • שימוש בתבניות אקסליות להזנת התקציב
 • פישוט תהליכי הדיווח והמעקב אחר התקציב
 • הגדרה מרכזית של מדיניות הפצה, איסוף מידע וכללי תקצוב ופריסה
 • שליפת דוחות אקסל דינמיים של נתוני התקציב והשוואתם אל מול נתוני הביצוע