מוסדות פיננסים מנהלים מגוון רחב של סיכונים בהיבטי התפעול, האשראי והשוק. ככל שהעולם העיסקי הופך ליותר דיגיטלי, והתקשורת עם הלקוח מתועדת במגוון ערוצים שונים, כך גם הדרישות לניהול סיכונים מורכבות יותר.
 
 
אקטיביו מלווה ארגונים שונים הן בבניית התהליכים העסקיים למתן אשראי והן בבניית רכיבי ניהול הסיכון, כולל איפיון והקמה של מודלים אנליטים להערכת הסיכון ולצמצום החשיפות היכן שנדרש.

 

 ניהול סיכונים