הדינמיקה וחוסר היציבות בעולם העסקים הם הנורמה של כלכלת היום. תהליך הגלובליזציה המתפתח, התחרות הגוברת, והרגולציה המחמירה מאיצים את קצב השינויים העסקיים ועסקים נאלצים להתמודד עם העוצמה וההשפעה של השינויים על התהליכים הארגוניים ועל הטכנולוגיות העומדות לרשותם. שינויים אלה מניעים את הצורך בגישה הוליסטית אשר תמקסם את ניהול התהליכים העסקיים לכדי מצויינות תפעולית ויתרון תחרותי. מערכות ה-BPM נועדו לתת מענה לאתגרים שבניהול התהליך העסקי על ידי חיבור בין מערכות ארגוניות, בעלי תפקידים, ספקים, שותפים ולקוחות לתוך שרשרת אחת. ניהול תהליכים עסקיים (BPM) מאפשר לארגונים לנהל, ליעל ולהפוך תהליכים לאוטומטיים ובכך לייצר את האופטימיזציה הנדרשת  למיקסום היעילות התפעולית.

 

TIBCO ActiveMatrix BPM

ActiveMatrix BPM TIBCO מאפשר לארגון לנהל תהליכים עסקיים בזמן אמת, תחת המציאות הארגונית. בעזרתו, יכולות המחלקות העסקיות להתמקד בניהול וייעול התהליך העסקי, בעוד שצוותי ה-IT מטפלים בתשתית התומכת.
השימוש ב-TIBCO Business Studio כסביבה מאוחדת למידול ויישום של תהליכים עסקיים מאפשרת לגורמים העסקיים והטכנולוגיים בארגון לשתף פעולה בשלבי המידול, הסימולציה ויישום הפתרונות לתהליכים העסקיים. אפליקציה זו ממוקמת על פלטפורמת ה-ActiveMatrix ומספקת לארגונים גישה לנתונים וליישומים, יכולת לנהל אותם באופן אמין ולהרחיב את התשתית על פי הצורך. בנוסף, מונע ActiveMatrix BPM  תלות בין התהליכים העסקיים השונים, וזאת על מנת לספק גמישות מקסימלית באופן חלוקת העבודה בין האנשים ובאופן שבו הם מבצעים את העבודה ביחס ליעדיהם העסקיים. כעת ניתן לנהל את כח העבודה כמקור אחיד, באופן הממקסם ביצועים ומפחית את העלות והמאמץ הכרוכים בפיתוח, פריסה וניהול תהליכים מורכבים.


 

Slide6

 

 יתרונות

  • העצמה עסקית: ActiveMatrix  מאפשר שליטה, הטמעת מדיניות ומעורבות רבה יותר ברמה העסקית, באמצעות הפשטת פיתוח התהליכים וניהולם בסביבת הארגון
  • פיתוח תהליכים מהיר וקל: גישה מוכוונת-מודל, המספקת סביבת עבודה בעלת סט כלים רחב ומובנה לצרכי פיתוח מהיר ויעיל. בעזרת שימוש ב-TIBCO Business Sudios כסביבת מידול, כל היבטי התהליך הופכים להיות עסקיים: שימוש בסטנדרט BPMN, יצירת טפסי משתמש, ניהול נתונים עסקיים באמצעות סטנדרט UML, ניהול המבנה הארגוני והמשימות
  • פלטפורמת BPM ו-SOA אחידה: ActiveMatrix מפחית את העלות והמאמץ הכרוכים בפיתוח, פריסה וניהול של אפליקציות מוכוונות שירותים, גם של אפליקציות חדשות ומורכבות. פלטפורמת ActiveMatix מספקת מודל הרכבה מבוסס SCA ותשתית מבוססת OSGi לפיתוח, פריסה וניהול של יישומי BPM ו-SOA, המאפשרים זמינות מירבית, התאמה לעומסים, שליטה, פיקוח והרחבת התשתית על פי הצורך
  • ניהול משימות:ActiveMatrix  מנהל את הפצת המשימות, באופן הממקסם את ביצועי כח האדם המעורב בתהליך. טכנולוגיית AJAX, טכנולוגיות מבוססות web וגאדג'טים המיועדים לשימוש במכשירי מובייל, מאפשרים למשתמשים עסקיים לבצע את משימותיהם בצורה האינטואיטיבית הטובה ביותר, המותאמת עבורם
  • ניהול תהליכים: שימוש בתבניות מובנות לניהול תהליכים עסקיים, המונעות את הצורך בקוד או בחוקים מורכבים וקשיחים ובכך מפשטות את הפיתוח וחוסכות במשאביו. בנוסף, התהליכים נחשפים כשרותים, הניתנים לשימוש מחדש
  • שולחן המשימות הארגוני: את העבודה המגיעה מתהליכים ואפליקציות שונות ניתן להתאים, להפיץ, לרכז, לתעדף ולהציג בפני המשתמשים כרשימת עבודה אחידה. בעזרת שימוש בשולחן המשימות הארגוני, העבודה מנותבת למשאב הנכון בזמן הנכון. ניתן להגדיר עמדות, הרשאות והסמכה דינמית הניתנים לשינוי בזמן אמת
  • ניטור וניהול: כלל הפעולות והמשימות מתועדות באמצעות יומן בקרה הניתן להצגה, סינון וקישור. האפליקציות יכולות להרשם כמחוללות ארועים ועל ידי כלי ניטור מובנים וניהול ביצועים ניתן למדוד את התהליכים, המשימות ואת איכות ביצועם. כחלק מניהול המשימות, ניתן להקצות משימות חדשות, לבצע אופטימיזציה דינמית של חלוקת העומס, מבלי להשפיע על התהליכים הקיימים
  • דיווח וניתוח: דיווח וניתוח וויזואלי אינטראקטיבי של התהליכים וביצוע המשימות, באמצעות Spotfire - כלי תחקור ויזואלי מתקדם של TIBCO