Oracle Solutions

יעל תוכנה מתמחה מזה 15 שנים במגוון פתרונות מבוססי oracle, בין היתר, בפיתוח מתודולוגיות יישום והטמעה וכלי אפליקציה המאפשרים לבצע פרויקטים מורכבים הדורשים מקצועיות ועמידה בלוחות זמנים ובתקציב. טווח הפעילות כולל יכולת ניהול פרויקטים ואחריות כוללת ליישום ותמיכה, החל מהתשתית והמרכיבים הטכניים וכלה ב-CRM, מכירות, ייצור, רכש, תכנון וכספים.יעל תוכנה, השלימה בהצלחה פרויקטים רבים ומורכבים בתחומי ה-ERP וה- CRM במגוון רחב של חברות מתעשיות שונות. בנוסף, מעניקה יעל, שירותי outsourcing בתחומי oracle applications, ניתוח ואפיון לתהליכי Oracle EBS ,CRM Siebel, יישום והטמעה במתכונת של Fix price, תחזוקת אתרים ו- Hosting.

Excel Automation הינו פתרון אולטימטיבי לאוטומציית דוחות כספיים, המקצר את תהליך סגירת התקופה ומייעל את העבודה.

Excel Automation מתחבר בצורה שקופה למערכת ה-ERP ומיצא את הנתונים הפיננסיים אל גיליון האקסל ובכך מאפשר לבנות במהירות דוחות דינמיים ולקצר באופן משמעותי את זמני סגירת התקופה.

מערכת ה-Enterprise Resource Planning - ERP מסייעת בניהול מערך משאבי הארגון השונים, תוך שהיא משמשת כמארז אחיד, המרכז תחתיו את כל התהליכים העסקיים המתרחשים בו. Oracle E-Business Suite הינו פתרון לניהול משאבים ותהליכים ארגוניים, הכולל מודול פיננסי, לוגיסטי, משאבי אנוש, ניהול שרשרת האספקה ומודול לניהול קשרי לקוחות. החבילה מספקת שלל תהליכים עסקיים בנויים מראש המותאמים לכל תחום והינה בעלת יכולות הרחבה וגמישות. בנוסף משווקת יעל תוכנה מגוון פתרונות Oracle בתחום ה-human Resource בינהם Taleo ו-Fusion HCM.

Oracle Universal Customer Master- UCM הינו פתרון MDM לאינטגרציית מאגר לקוחות המאפשר להתמודד עם ריבוי מידע על לקוחות ממקורות שונים ולמנף את יכולות ניהול הלקוח באופן מקיף ומושלם. Oracle Universal Customer Master הינו פתרון לניהול רשומות זהב של לקוחות, המאפשר להתמודד עם ריבוי מערכות ופיזור נתונים, על ידי איחוד וטיוב נתוני הלקוח לכדי רשימה אחת מהימנה.

Excel Automation הינו פתרון אולטימטיבי לאוטומציית דוחות כספיים, המקצר את תהליך סגירת התקופה ומייעל את העבודה.

Excel Automation מתחבר בצורה שקופה למערכת ה-ERP ומיצא את הנתונים הפיננסיים אל גיליון האקסל ובכך מאפשר לבנות במהירות דוחות דינמיים ולקצר באופן משמעותי את זמני סגירת התקופה.

אגף פתרונות Oracle  ביעל תוכנה מתמחה מזה 15 שנים במגוון פתרונות מבוססי  Oracle EBS and CRM Siebel.
באגף פותחו מתודולוגיות יישום והטמעה וכלי אפליקציה המאפשרים לבצע פרויקטים מורכבים הדורשים מקצועיות ועמידה בלוחות זמנים ובתקציב.
טווח הפעילות כולל יכולת ניהול פרויקטים ואחריות כוללת ליישום ותמיכה, החל מהתשתית והמרכיבים הטכניים וכלה ב- CRM, מכירות, ייצור, רכש, תכנון וכספים.