CEP & BRMS - ניהול אירועים מורכבים, מערכות חוקה - Stream Analytics | Tibeco

בעולם העסקים הדינאמי של היום נדרשים הארגונים להגיב במהירות לכל הזדמנות עסקית או שינוי על מנת למקסם רווחיות ולמזער סיכונים. מערכות ה-IT אינן נותנות מענה הולם, למרות שהמידע העסקי קיים בידיהם. מצב זה מעלה את הצורך בפתרון המאפשר לנתח את הפעילות הארגונית, לזהות מגמות ודפוסי התנהגות, לקשר בין האירועים השונים ולהגיב בזמן אמת. המענה הנדרש צריך גם להתמודד עם כמויות עצומות של מידע, לספק יכולת להגדרת כללים, לקבלת החלטות, כמו גם ניהול אירועים מורכבים בצורה האינטואיטיבית והפשוטה ביותר.
  
TIBCO Business Event
TIBCO Business Event  - מוצר מוביל בתחום Complex Event Processing, הינו מנוע לעיבוד נתונים, המבוסס על חוקים, המאפשר לארגונים לנהל ולזהות תבניות משמעותיות מתוך אינספור האירועים המתרחשים ברחבי הארגון. התבונה האנושית ממומשת על ידי חוקים לוגיים ומכונות מצבים בעזרת ממשקים ידידותיים ומנוע המאפשר ניתוח של אלפי אירועים בשנייה.
TIBCO Business Event מאפשר שליטה אפקטיבית באינספור אירועים והחלטות אשר מתקיימים במערכת אחת או במערכות רבות בארגון, תוך מתן מענה בזמן אמת לקבלת החלטות. המערכת מסוגלת לתמוך בכמות גבוהה של אירועים לאורך זמן ולזהות תבניות הגוררות תגובה. בכך, מאפשרת המערכת לארגונים לזהות בעיות מראש, לפעול לסיכולן ולנצל הזדמנויות אשר לא היו מתאפשרות בדרך אחרת.
 

יכולות בולטות

  • זיהוי הזדמנויות עסקיות על פי התנהגות צרכנית מיוחדת
  • זיהוי מגמות והתראות על חריגים העתידיים להתרחש (כגון: מחסור במלאי, עומס יתר, גריעה בשרות וכו') על בסיס טרנזקציות העוברות ברשת בזמן אמת
  • זיהוי וניתוח כשלים ונקיטת פעולות מיידיות באופן אוטומטי
  • אוטומציה של תהליכים עסקיים דינאמיים ומרובי תרחישים
  • זיהוי ניסיונות מרמה
 
TIBCO Streambase
TIBCO Streambase הינו פתרון Stream analytics המאפשר עיבוד וניתוח נתונים בזמן אמת (Real time analytics), המבוסס על חוקים ומאפשר לארגונים לזהות תבניות ומגמות מתוך שלל האירועים המתרחשים בארגון. הפתרון מנתח בזמן אמת Streaming Data ומאפשר שליטה אפקטיבית על אלפי תהליכים עסקיים בזמן אמת, ובכך מסייע לארגונים לזהות בעיות מראש, לפעול לסיכולן, להגיע לקבלת החלטות מהירות ולנצל הזדמנויות אשר לא היו מתאפשרות בדרך אחרת.
TIBCO StreamBase מאפשר לעסקים לעבד כמות מאסיבית של נתונים, לפרוס יישומים אנליטיים בזמן אמת ולנתח ולפעול תוך כדי תנועה עם אינטגרציה מובנית מראש, מנועי חוקה וכלי ויזואליזציה. זאת בניגוד לפתרונות דומים המצריכים מהמידע להגיע תחילה אלData Warehouse או Hadoop. השימוש בטכנולוגיה זו הולך וגובר עם צמיחתם של תחומים חדשים הפועלים על גבי המידע, כגון: מדיה חברתית, אינטרנט של דברים ואפליקציות המובייל.
 
 Tibco streambase