Operations & ERP

ERP & OPERATIONS

קבוצת יעל עוסקת בייעוץ והטמעת מערכות פיננסיות המסייעות וממנפות את עבודתם של אנשי התפעול והכספים, ונותנות מענה לרגולציות הקיימות בשוק. תחום התמחות זה בקבוצה כולל מגוון רב של פתרונות העונים בצורה הטובה ביותר על צורכיהם ויעדיהם העסקייים של לקוחותינו, תוך הקפדה על עמידה בלוחות זמנים וכמובן - שמירה על מסגרת תקציב.

ניתוח נתונים פיננסיים און-ליין

ליווי בבחירת מערכות ERP

ico111

Oracle Cloud
ERP & HCM

 
SOX וניהול סיכונים

SOX וניהול סיכונים

XBRL

סוויטה לניהול המשרד

איחוד דוחות כספיים

Priority ERP

SOX וניהול סיכונים

NetSuite ERP